HIRAGANA - Bài 1

HIRAGANA

 

Bảng chữ cái tiếng Nhật bao gồm 2 bộ chữ HIRAGANA KATAKANA

Chúng ta sẽ học lần lượt bảng chữ cái HIRAGANA rồi đến bảng chữ KATAKANA

Ở mỗi bài các bạn sẽ học lần lượt CÁCH ĐỌC,CÁCH VIẾT của 5 chữ cái sau đó làm bài tập trắc nghiệm

Nên nắm vững các chữ trước khi bước sang bài học tiếp theo

Trong bài này chúng ta học 5 chữ sau đây

                                                                 

 

a

 

i

u

e

o

 

 

 

Quan sát cách đọc cách viết ở các bước tiếp theo

Ý kiến