KATAKANA - Bài 1

KATAKANA

 

Bảng chữ cái tiếng Nhật bao gồm 2 bộ chữ HIRAGANA và KATAKANA

Các bạn đã học bảng chữ cái  HIRAGANA

Từ bài này chúng ta sẽ học bảng chữ cái  KATAKANA

KATAKANA dùng để đọc các từ ngoại lai có nguồn gốc nước ngoài theo kiểu Nhật hay dùng để làm nổi bật từ nào đó

Ở mỗi bài các bạn sẽ học lần lượt CÁCH ĐỌC,CÁCH VIẾT của 5 chữ cái sau đó làm bài tập trắc nghiệm

Nên nắm vững các chữ trước khi bước sang bài học tiếp theo

Trong bài này chúng ta học 5 chữ sau đây

 

 

a

 

i

 

u

 

e

 

o

 

Quan sát cách đọc cách viết ở các bước tiếp theo

Ý kiến